سانتسو صنعتی
سانتسو
سانتسو
سانتسو صنعتی
سانتسو
سانتسو

سی ام سی صنعتی سانتسو

دسترسی: در انبار

سی ام سی صنعتی سانتسو یک برند معتبر ژاپنی است که در این سری از محصولات نسبت به سایرین رضایت مندی بیشتری را توانسته کسب کند. سی ام سی ( کربوکسی متیل سلولز – Carboxymethyl cellulose ) عبارت است از یک گرد سفید رنگ، بی‌بو، بدون رنگ، قابل تعلیق در آب و تحت شرایط نرمال غیر قابل تخمیر می‌باشد.