رزین اپوکسی E1
رزین اپوکسی E1
رزین اپوکسی E1
رزین اپوکسی E1
رزین اپوکسی E1
رزین اپوکسی E1

رزین اپوکسی E1

دسترسی: در انبار

رزینهای اپوکسی نوع مهمی از پلیمرهای گرماسخت به شمار می‌روند که به خاطر خواص فیزیکی، مکانیکی و مقاومت شیمیایی منحصر به فردی که از خود نشان می‌دهند، به طور وسیعی در پوششهای محافظ، چسب، کامپوزیت‌های با عملکرد بالا، قالب‌گیری و کاربردهای الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرند.