کربنات پتاسیم
کربنات پتاسیم
کربنات پتاسیم
کربنات پتاسیم
کربنات پتاسیم
کربنات پتاسیم

کربنات پتاسیم

دسترسی: در انبار

شکل عمومی کربنات پتاسیم به صورت پودر و یا کریستال های سفید است. این ماده در گرید های خوراکی، صنعتی و کشاورزی (کود) موجود است.کربنات پتاسیم یک ماده قلیایی، بی رنگ، بی بو و شفاف است که در آب قابل انحلال اما در الکل اتیل نامحلول است.

این ماده با نامهایی مانند خاکستر مروارید، نمک تارتار و یا پتاس نیز شناخته میشود که هر دو شکل ناخالص کربنات پتاسیم هستند؛ این ناخالصی ها شامل کلرید سدیم و برخی فلزات سنگین مانند آهن و سرب هستند. پتاسیم یکی از سه عنصر مهم مورد نیاز گیاهان است.