هاردنر اپوکسی پلی آمین
هاردنر اپوکسی پلی آمین
هاردنر اپوکسی پلی آمین
هاردنر اپوکسی پلی آمین
هاردنر اپوکسی پلی آمین
هاردنر اپوکسی پلی آمین

هاردنر اپوکسی پلی آمین

دسترسی: در انبار

هاردنر اپوکسی پلی آمین یک پلیمر ترموست (گرماسخت) است که از دو ماده شیمیایی مختلف با نام‌های رزین و سخت‌کننده، یا همان فعال‌ساز و هاردنر، تشکیل‌شده است. رزین اپوکسی از مونومرها یا پلیمرهای کوتاه که در انتهای زنجیره آن‌ها یک گروه اپوکساید قرار دارد، ساخته می‌شود.هاردنر در دو گروه موجود است. نوع سیکلوآمینی، که برای چسب‌ها و کفپوش های اپوکسی بدون حلال مورداستفاده قرار می‌گیرد. و هاردنر نوع پلی آمید، که در رنگ های اپوکسی حلال‌دار کاربرد دارد.