logo

غلظت دهنده های سلولزی

غلظت دهنده های سلولزی برپایه سلولز است. غلظت دهنده های سلولزی دارای گریدهای ۴۰۰۰ الی ۲۰۰۰۰۰ می باشند که عمدتاً در ایران گرید۴۰۰۰ ، تیلوز گفته می شود که در صنعت چسب و رنگ سازی استفاده می شود.  تیلوز شناخته شده تر از سایر این دسته می باشد.هر چه گرید به سمت بالاتر می رود، توانایی حل شدن در آب بیشتر می شود ولی قدرت نگهداری آب در آن به مدت طولانی کم تر می شود.

برخی از کاربردهای آن ها شامل ذیل موارد می شود.

  • در صنایع دارویی
  • ساختمانی
  • چسب
  • کاغذسازی و … کاربرد دارد.

انواع مختلفی از این دسته در بازار وجود دارند که عمدتا شامل سی ام سیCMC، اچ پی ام سیHPMC، اچ ای سی HEC و ام اچ ای سی MHEC می باشند. تمام غلظت دهنده های موجود در بازار از نظر کاربردی یک هدف را دنبال کرده و بیشتر از لحاظ ساختار مولکولی و مشتقات اصلاح شده سلولز با هم فرق دارند. در مشتقات غلظت دهنده های سلولزی باید در نظر داشت که حروف مخفف معرف ترکیبات زیر هستند:

  • اچ=هیدروکسی ایی=اتیل سی=سلولز پی=پروپیل ام=متیل
  • اچ پی ام سی =HPMC=هیدروکسی پروپیل متیل سلولز
  • اچ ایی سی = HEC =هیدروکسی اتیل سلولز
  • ام اچ ایی سی = MHEC =متیل هیدروکسی اتیل سلولز
  • سی ام سی =CMC=کربوکسی متیل سلولز

نمایش دادن همه 10 نتیجه

فهرست