logo

تاثیر سی ام سی در سوسیس آلمانی !!!

تاثیر سی ام سی

تاثیر جایگزینی سی ام سی (CMC) بر روی ویژگی های شیمیایی و بافت سوسیس آلمانی


در فرمولاسیون فرآورده های گوشتی سوسیس و کالباس، مواد متعددی با هدف بهبود خصوصیات بافت، تغذیه ای و رنگ مورد استفاده قرار می گیرد که در بین این مواد، سی ام سی خوراکی یکی از این گزینه ها می باشد.

مواد و روش انجام آزمایش

در این پژوهش از کربوکسی متیل سلولز (CMC) در سطوح 0.07 ، 0.14 ، 0.28 درصد به عنوان جایگزین پلی فسفات مورد استفاده در فرمولاسیون سوسیس آلمانی استفاده گردید تا تاثیر سی ام سی بر آن مشخص شود. نمونه ها در سه محموله تهیه شد و فرآیند حرارتی پخت را در دمای 80 درجه سانتی گراد به مدت 45 دقیقه سپری کردند. در ادامه تیمار های تولید شده تحت تجزیه شیمیایی و آزمون بافت قرار گرفته و داده های حاصل توسط نرم افزار mini tab و طرح GLM آنالیز گردید.

سی ام سی در سوسیس
سی ام سی در سوسیس

یافته های آزمایش

نتایج آزمون شیمیایی نشان داد که کلیه ویژگی های مورد ارزیابی با ویژگی های استاندارد مطابقت دارد و کلیه تیمار ها از نظر میزان نیروی برش و انرژی مورد نیاز برای برش، اختلاف معنا داری با یکدیگر ندارند، اما از نظر میزان نیروی برش، تاثیر سی ام سی در تیمارهای حاوی 0.14 و 0.28 درصد سی ام سی دارای بیشترین مقدار می باشند.

آزمایش سی ام سی
آزمایش تاثیر سی ام سی در بافت سوسیس

نتیجه گیری

بررسی نتایج آزمون بافت توسط دستگاه بافت سنج نشان داد که تاثیر سی ام سی به میزان 0.14 درصد  در مجموع از نظر خصوصیات بافتی نسبت به دیگر تیمار ها مطلوب تر بود است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست